HJÄRTA
– färgad cellulosamassa

TANTRUM
– handgjort linnepapper

SJÄLVPORTRÄTT
– färgad cellulosamassa

I SANDEN FINNS DET SPÅR
– stålnät, cellulosamassa

PÅ VÄG
– färgad cellulosamassa

PÅ VÄG – detalj

SÖKANDE GUDINNA
– detalj stålnät, cellulosamassa

LIVETS KORSETT
– detalj stålnät, cellulosamassa

TRÄLINNA
– stålnät, cellulosamassa

GUMMA
– cellulosamassa

HJÄRTA
– färgad cellulosamassa

MAMMA
– färgad cellulosamassa

HJÄRTA
– färgad cellulosamassa

ROS
– stålnät, cellulosamassa

I SANDEN FINNS DET SPÅR
– färgad cellulosamassa

NATTENS PRINSESSA
detalj – stålnät, cellulosamassa

Skulptur: < 12 >

ATELJÉ